Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές (Βάση 1986,1992, 2005, 2015), Μηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές (Βάση 1992, 2005, 2015), σε μηνιαία βάση, από το 1980 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
e4141d5e-d724-41b4-a6a7-60cf99a66fa4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.244873046875 34.453492428155, 32.244873046875 35.746512259919, 34.683837890625 35.746512259919, 34.683837890625 34.453492428155))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1980
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

63