Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές (Βάση 1992, 2005, 2015), Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές (Βάση 1992, 2005, 2015), σε ετήσια βάση, από το 1980 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d41697ce-9610-44e4-92c4-b0d3143e4562
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.069091796875 34.309696165446, 32.069091796875 35.889050079361, 34.73876953125 35.889050079361, 34.73876953125 34.309696165446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1980
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

24