Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Κατοικιών, Τριμηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Κατοικιών, σε τριμηνιαία βάση, απο το 2010 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
27/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
81526ca7-ba71-4b7a-9dc1-ca97c7b9ee5c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.178955078125 34.436646337534, 32.178955078125 35.746512259919, 34.683837890625 35.746512259919, 34.683837890625 34.436646337534))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

134