Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, λιμενικών έργων και έργων προστασίας της παραλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δεδομένα Δημόσιων Μεταφορών σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Passenger Information)

Σύνολο ψήφων: 0

Πλήρης συλλογή δεδομένων για τις δημόσιες μεταφορές λεωφορείων για όλη την Κύπρο. Στη συλλογή περιλαμβάνονται:

  • αρχεία General Transit Feed Specification (GTFS) για όλους τους παρόχους και για όλες της διαδρομές ανά το παγκύπριο, τα οποία  ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,
  • υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - Service Interface for Real Time Information (SIRI)
  • Κατάλογο Στάσεων Λεωφορείων σε μορφή csv
  • Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η δημοσίευση του παρόντος συνόλου δεδομένων αντικαθιστά τα 5 σύνολα δεδομένων που αφορούν στις Δημόσιες Μεταφορές των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και αυτών που αφορούν στα μικρά λεωφορεία του Δήμου Λευκωσίας και στα υπεραστικά λεωφορεία (intercity).

2. Τα δεδομένα αναφορικά τόσο με τις στάσεις όσο και με τις διαδρομές των λεωφορείων αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες να μην αποτυπώνονται στα δεδομένα για κάποιο διάστημα. Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτώνται να είναι επικαιροποιημένα και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτώνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/06/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
8a59041e-61c9-4071-85fd-a28b54f87356
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.303457050541, 31.920776367188 35.858726558675, 34.898071289063 35.858726558675, 34.898071289063 34.303457050541))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/05/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αριστοτέλης Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1355