Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό σώμα, και ο αριθμός των μελών του ορίζεται στα 56.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση τη νομοθεσία για το "Πόθεν Έσχες"

Σύνολο ψήφων: 0

Δημοσιοποίηση δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων / πόθεν έσχες Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004 (49(I)/2004). Με βάση την πρόσφατη Απόφαση/Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2017, όλοι οι πιο πάνω αξιωματούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των ιδίων, όσο και των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους. Σε υλοποίηση των πιο πάνω, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, που συστάθηκε με βάση το Νόμο αυτό, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής και συμμετέχουν δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, αποφάσισε να καλέσει τους πιο πάνω αξιωματούχους να αναδιαμορφώσουν τη σχετική δήλωση συμπεριλαμβάνοντας και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, σύμφωνα με τα πιο πάνω και να προχωρήσει η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Βουλής μόνο του μέρους που αφορά τους αξιωματούχους.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους αξιωματούχους:

(α) τρεις μήνες από την ανάληψη του αξιώματός τους,
(β) τρεις μήνες από την παραίτηση ή την απώλεια του αξιώματός τους, και
(γ) τρία χρόνια από το χρόνο ανάληψης του αξιώματός τους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/08/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/05/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8c2f548e-397a-4abc-a93c-01992e7e2008
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.382446289062 34.357891873211, 31.382446289062 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
21/07/2017 to 13/09/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Κολοκασίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

820