Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημοσιονομική Έκθεση 2015

Σύνολο ψήφων: 0

Δημοσιονομική Έκθεση 2015. Περιλαμβάνει:

(α) Δελτίο Δαπανών: Αναλυτικό Δελτίο Δαπανών (Πίνακας 5.2) της Δημοσιονομική Έκθεσης για το έτος 2015. Στον Πίνακα παρατίθενται όλες οι δαπάνες μέχρι και το επίπεδο άρθρου. Αναλυτικά το Δελτίο περιλαμβάνει:

i.Κωδικός (2ψήφιος = κεφάλαιο, 4ψήφιος = κωδικός τμήματος, 5ψήφιος =άρθρο, 6ψήφιος = υποδιαίρεση τμήματος)
ii. Λεπτομέρειες Δαπάνης
iii. Κατηγορία Δαπάνης (1 = Πάγιο Ταμείο, 2 = Τακτικές Δαπάνες, 3 = Αναπτυξιακές)
iv. Πραγματική Δαπάνη 2014 (σε ευρώ)
v. Πραγματική Δαπάνη 2015 (σε ευρώ)
vi. Πρόσθετες Πιστώσεις 2015 (σε ευρώ)
vii. Εγκεκριμένος Προυπολογισμός 2015 (σε ευρώ)
viii. Διαφορά (vii) -(v) (σε ευρώ)

(β) Δελτίο Εσόδων: Αναλυτικό Δελτίο Εσόδων (Πίνακας 5.1) της Δημοσιονομική Έκθεσης για το έτος 2015. Στον Πίνακα παρατίθενται όλα τα έσοδα μέχρι και το επίπεδο άρθρου. Αναλυτικά το Δελτίο περιλαμβάνει:

i.Κωδικός (2ψήφιος = κεφάλαιο, 4ψήφιος = κωδικός τμήματος, 5ψήφιος =άρθρο, 6ψήφιος = υποδιαίρεση τμήματος)
ii. Λεπτομερίες Εσόδων (Λεπτομέριες Εσόδων)
iii. Πραγματικά Έσοδα 2014 (σε ευρώ)
iv. Πραγματικά Έσοδα 2015 (σε ευρώ)
v. Εγκεκριμένος Προυπολογισμός 2015 (σε ευρώ)
vi. Διαφορά (iv) -(v) (σε ευρώ)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
65e9ff61-d990-4dd1-9440-0d04e2148162
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.876831054688 34.475712744361, 31.876831054688 35.769636353789, 34.777221679688 35.769636353789, 34.777221679688 34.475712744361))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014 to 30/12/2015
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στυλιανός Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

51