Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημοτικές Αγορές του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημοτικές Αγορές εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0c6526f3-b88b-48fc-8b88-ba0b91a69137
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.35054397583 35.181832325434, 33.353290557861 35.19221412773, 33.3567237854 35.192494698573, 33.35844039917 35.197264254648, 33.361873626709 35.202314067617, 33.369770050049 35.208205119256, 33.372859954834 35.204838856363, 33.376636505127 35.209327175875, 33.380756378174 35.208766149504, 33.384189605713 35.21101023173, 33.388996124268 35.210729724844, 33.393802642822 35.205680435169, 33.398265838623 35.206522005253, 33.406162261963 35.203436205639, 33.407192230225 35.16471348546, 33.403415679932 35.163310142028, 33.401355743408 35.165555479896, 33.396892547607 35.160784062831, 33.39448928833 35.164152150993, 33.38830947876 35.161345420544, 33.383159637451 35.163310142028, 33.375263214111 35.161626097947, 33.370456695557 35.157696526162, 33.365650177002 35.1565737565, 33.362216949463 35.155450971342, 33.357410430908 35.155731669084, 33.352603912354 35.156012365858, 33.347797393799 35.152643940654, 33.344707489014 35.161626097947, 33.347454071045 35.164152150993, 33.347454071045 35.167239442616, 33.343334197998 35.1680814109, 33.341274261475 35.17172983939, 33.341617584229 35.174255578601, 33.336811065674 35.17650061425, 33.342990875244 35.183515951044))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

92