Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) χωρητικότητα
(γ) image url
(δ) συντεταγμένες Χ
(ε) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
579ad554-7039-410a-8049-521ff95277eb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.336124420166 35.177061863475, 33.34264755249 35.181551717774, 33.348827362061 35.181551717774, 33.349857330322 35.191372409389, 33.355350494385 35.191933555919, 33.357753753662 35.196703144939, 33.360843658447 35.199789200377, 33.360157012939 35.201472453925, 33.370113372803 35.207924602678, 33.37251663208 35.204558328157, 33.374576568604 35.209046663174, 33.380069732666 35.20708304713, 33.384189605713 35.21101023173, 33.389682769775 35.210168708164, 33.395519256592 35.20539990987, 33.397922515869 35.2059609595, 33.407535552979 35.202875138566, 33.407192230225 35.164432818711, 33.405475616455 35.165555479896, 33.402042388916 35.162187449848, 33.398609161377 35.163871482307, 33.392772674561 35.163590812652, 33.387279510498 35.161906774382, 33.382816314697 35.164994151241, 33.379726409912 35.162468124346, 33.374576568604 35.160503382522, 33.368396759033 35.156854450368, 33.361873626709 35.156293061663, 33.352947235107 35.154608872305, 33.346767425537 35.152643940654, 33.345050811768 35.159942018998, 33.348484039307 35.164994151241, 33.34264755249 35.167800755774, 33.341274261475 35.172571761179))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

53