Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσια Οικονομικά - Ετήσιοι Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης (Χρονοσειρά από 2000)

Σύνολο ψήφων: 0

Χρονοσειρά Δημόσιων Οικονομικών και Ετήσιων Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνηση από την Στατιστική Υπηρεσία. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τους πιο κάτω πίνακες:

Α. Δημόσια Οικονομικά (ΕΣΟΛ 2010)

 • Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης
 • Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης
 • Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+) (ΕΣΟΛ 2010)
 • Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+) % του ΑΕΠ

Β. Ακολουθία Λογαριασμών και Εξισωτικά Μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης

 • Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
 • Καθαρή προστιθέμενη αξία
 • Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα
 • Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, καθαρό
 • Διαθέσιμο εισόδημα καθαρό
 • Ακαθάριστη αποταμίευση
 • Καθαρή αποταμίευση
 • Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
885de95b-fe5b-4664-9bdc-dfda1da2fb51
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.876831054688 34.42135450823, 31.876831054688 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1999 to 30/12/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντιγόνη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

58