Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσια Οικονομικά - Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης

Σύνολο ψήφων: 0

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης. Οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης είναι εναρμονισμένοι με τις έννοιες και τους ορισμούς του ΕΣΛ 2010 και περιλαμβάνουν:

(α) Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Εσόδων/Δαπανών ανά τρίμηνο
(β) Πίνακας ανάλυσης Δαπανών και Εσόδων
(γ) Αναλυτικός Πίνακας στη βάση του ερωτηματολογίου της Eurostat (ESA2010 Questionnaire 2500 - quarterly non-financial accounts for general government) με τριμηνιαία ανάλυση από το 1995 (52 μεταβλητές)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
cb701ae5-58b9-440d-9b77-2f0b16a78653
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.915283203125 34.2816164982, 31.915283203125 35.810574579203, 34.991455078125 35.810574579203, 34.991455078125 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1994
Γλώσσα
English
Greek (Cyprus)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντιγόνη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

24