Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Αργίες για Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Σύνολο ψήφων: 0

Δημοσίες αργίες κατά τις οποιες παραμένουν κλειστά μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Σημείωση: Σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών στα ωράρια εργασίας κατά τις Δημόσιες Αργίες των Μουσείων, Αρχαίων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο θα δημοσιεύεται ξεχωριστή ανακοίνωση στον τύπο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
332d426b-cdde-4e60-9836-647983bd24ec
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.82373044081 34.33965617756, 31.82373044081 35.760628926391, 35.148925641552 35.760628926391, 35.148925641552 34.33965617756))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/10/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

138