Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Δαπάνες για τη Δημόσια Εκπαίδευση, την Ιδιωτική Εκπαίδευση και για το Εξωτερικό κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση, την ιδιωτική εκπαίδευση και για το εξωτερικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0e9b941a-878a-4911-a218-11a18a10eb63
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.085571289063 34.290268305126, 32.085571289063 35.765597086948, 34.656372070313 35.765597086948, 34.656372070313 34.290268305126))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2006
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάουl
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

25