Πρωτεύουσες καρτέλες

Δημόσιες Δαπάνες για τη Δημόσια Εκπαίδευση, την Ιδιωτική Εκπαίδευση και για το Εξωτερικό κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ετήσια