Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, λιμενικών έργων και έργων προστασίας της παραλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Μεταφορές Δήμου Λευκωσίας (Μικρά Λεωφορεία)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων των δημόσιων μεταφορών για τα "Μικρά Λεωφορεία" του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεματικής Δημόσιων Μεταφορών στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνόχής της Ε.Ε. Η συλλογή περιλαμβάνει:

(α) Αρχείο δεδομένων General Transit Feed Specification (GTFS) (στάσεις, πρόγραμμα, διαδρομές), τo οποίo ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,
(β) Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - SIRI
(γ) Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp
 

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η δημοσίευση των πιο πάνω δεδομένων γίνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω της ιστοσελίδας http://www.motionbuscard.org.cy/

2. Τα δεδομένα αναφορικά τόσο με τις στάσεις όσο και με τις διαδρομές των λεωφορείων αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες να μην αποτυπώνονται στα δεδομένα για κάποιο διάστημα. Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτώνται να είναι επικαιροποιημένα και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτώνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/05/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/09/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2f7fb86e-6350-47eb-9393-2712dee8e4b6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.407535552979 35.16471348546, 33.406505584717 35.204558328157, 33.402729034424 35.203716737722, 33.399295806885 35.203997268836, 33.394145965576 35.205680435169, 33.386249542236 35.210168708164, 33.382472991943 35.208205119256, 33.378009796143 35.209327175875, 33.374919891357 35.204277798981, 33.370800018311 35.207924602678, 33.367710113525 35.203716737722, 33.360843658447 35.201752992791, 33.361186981201 35.196983700278, 33.358783721924 35.192775268447, 33.352947235107 35.191933555919, 33.351917266846 35.181551717774, 33.345394134521 35.181271109147, 33.337841033936 35.1781843503, 33.342304229736 35.175378104175, 33.340930938721 35.170607263444, 33.349170684814 35.164994151241, 33.346424102783 35.161626097947, 33.346080780029 35.153766764551, 33.351917266846 35.156293061663, 33.35844039917 35.155731669084, 33.364963531494 35.156854450368, 33.372173309326 35.157696526162, 33.376293182373 35.161345420544, 33.381786346436 35.161906774382, 33.393115997314 35.163871482307, 33.399982452393 35.164994151241))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/05/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αριστοτέλης Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

376