Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2012) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2012. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
070219ac-f227-47a7-b74b-b2d0930b177f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.346767425537 35.152082522895, 33.344707489014 35.160784062831, 33.348140716553 35.164432818711, 33.342990875244 35.167239442616, 33.341617584229 35.170326617036, 33.341960906982 35.174816843326, 33.332347869873 35.17650061425, 33.341960906982 35.182674142598, 33.349514007568 35.181551717774, 33.352947235107 35.191091834671, 33.358097076416 35.191091834671, 33.358783721924 35.19754480805, 33.362903594971 35.199508654728, 33.359813690186 35.202314067617, 33.365306854248 35.204277798981, 33.369426727295 35.207363566615, 33.37251663208 35.204838856363, 33.375949859619 35.206522005253, 33.376636505127 35.210168708164, 33.37869644165 35.208205119256, 33.383502960205 35.211571242596, 33.389682769775 35.209607687607, 33.395175933838 35.2059609595, 33.397922515869 35.206241482861, 33.406848907471 35.203436205639, 33.406848907471 35.16471348546, 33.404102325439 35.162748797875, 33.399982452393 35.166116804677, 33.396549224854 35.161064742172, 33.393459320068 35.164152150993, 33.385906219482 35.161064742172, 33.383846282959 35.164152150993, 33.380069732666 35.163871482307, 33.380069732666 35.161626097947, 33.374919891357 35.161345420544, 33.373203277588 35.15853859324, 33.368740081787 35.157696526162, 33.361873626709 35.1565737565, 33.351573944092 35.155450971342))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

14