Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2013) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2013. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
549cbad6-da55-43f0-89a5-ce40a239b3ef
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.344707489014 35.152363232259, 33.345394134521 35.161345420544, 33.348484039307 35.163590812652, 33.344020843506 35.167239442616, 33.341960906982 35.169765321314, 33.342304229736 35.174536211448, 33.336811065674 35.176781239347, 33.34264755249 35.181551717774, 33.35054397583 35.18042927745, 33.353633880615 35.191091834671, 33.358783721924 35.191091834671, 33.359127044678 35.19838646244, 33.360843658447 35.199789200377, 33.360843658447 35.201472453925, 33.365650177002 35.203155672587, 33.370113372803 35.207924602678, 33.37251663208 35.204558328157, 33.376636505127 35.208485634864, 33.38041305542 35.206802526676, 33.383502960205 35.210729724844, 33.391399383545 35.209046663174, 33.395175933838 35.204838856363, 33.399639129639 35.206802526676, 33.401699066162 35.202875138566, 33.406848907471 35.203436205639, 33.407535552979 35.164994151241, 33.403415679932 35.162468124346, 33.400325775146 35.165555479896, 33.397922515869 35.162468124346, 33.393802642822 35.163029470436, 33.386249542236 35.161345420544, 33.383846282959 35.164432818711, 33.380756378174 35.163029470436, 33.38041305542 35.162187449848, 33.375949859619 35.161064742172, 33.373889923096 35.158819280328, 33.368740081787 35.157135143268, 33.365650177002 35.156293061663, 33.358097076416 35.155731669084, 33.352947235107 35.155450971342))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

11