Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2014) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2014. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
de487f48-0b2a-4029-b15c-2fbb003a447f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.346424102783 35.151801812563, 33.345050811768 35.161345420544, 33.348484039307 35.16471348546, 33.346424102783 35.167239442616, 33.343677520752 35.167239442616, 33.340930938721 35.17172983939, 33.341617584229 35.172852399838, 33.336124420166 35.175378104175, 33.343677520752 35.182393537845, 33.35054397583 35.181271109147, 33.352947235107 35.191091834671, 33.357067108154 35.191091834671, 33.359127044678 35.198667011966, 33.362216949463 35.19922810811, 33.360500335693 35.202594603576, 33.364276885986 35.203436205639, 33.371486663818 35.209327175875, 33.372173309326 35.204558328157, 33.374919891357 35.209607687607, 33.381443023682 35.208766149504, 33.384876251221 35.210449216988, 33.390712738037 35.210449216988, 33.394832611084 35.20539990987, 33.398609161377 35.206522005253, 33.406162261963 35.203997268836, 33.406505584717 35.165274816053, 33.403759002686 35.163590812652, 33.401012420654 35.165274816053, 33.397235870361 35.162187449848, 33.394145965576 35.16471348546, 33.387279510498 35.161626097947, 33.382129669189 35.164152150993, 33.380756378174 35.160784062831, 33.375263214111 35.162468124346, 33.373889923096 35.159099966449, 33.371143341064 35.1565737565, 33.365306854248 35.156854450368, 33.358783721924 35.155450971342, 33.352947235107 35.156293061663))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

10