Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2015) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2015. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8a9d43b7-2542-44fa-8ac5-8a8e8b328fa7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.342990875244 35.166397465615, 33.341617584229 35.170607263444, 33.342990875244 35.173133037528, 33.339900970459 35.17593936115, 33.33475112915 35.177903730047, 33.34436416626 35.181551717774, 33.351230621338 35.182112932124, 33.3522605896 35.190811258984, 33.358783721924 35.190811258984, 33.35844039917 35.19754480805, 33.362560272217 35.198667011966, 33.361186981201 35.202875138566, 33.366680145264 35.202875138566, 33.369426727295 35.208485634864, 33.373546600342 35.204277798981, 33.376636505127 35.207363566615, 33.375263214111 35.210168708164, 33.380069732666 35.208485634864, 33.384876251221 35.210168708164, 33.388996124268 35.210168708164, 33.394145965576 35.20539990987, 33.397235870361 35.206241482861, 33.406848907471 35.203155672587, 33.406505584717 35.164152150993, 33.404102325439 35.16471348546, 33.4006690979 35.16471348546, 33.395519256592 35.161626097947, 33.393802642822 35.163590812652, 33.385562896729 35.161626097947, 33.383846282959 35.163871482307, 33.378353118896 35.160784062831, 33.374576568604 35.159661335784, 33.371486663818 35.158257905182, 33.36633682251 35.157415835199, 33.361530303955 35.156293061663, 33.355007171631 35.155170272631, 33.352947235107 35.155731669084, 33.347110748291 35.152082522895, 33.345737457275 35.153486060029, 33.345737457275 35.159099966449, 33.349170684814 35.163029470436))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

23