Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2020) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2020. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/04/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/04/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d497924e-dcb8-4927-a5b9-66c2a37d0c2c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.346767425537 35.150959675756, 33.34436416626 35.153766764551, 33.346080780029 35.161626097947, 33.350887298584 35.16471348546, 33.346424102783 35.166958784584, 33.342990875244 35.167239442616, 33.340244293213 35.17172983939, 33.341274261475 35.172571761179, 33.335781097412 35.175658733147, 33.343334197998 35.182112932124, 33.350200653076 35.182112932124, 33.3522605896 35.191372409389, 33.35844039917 35.191091834671, 33.357410430908 35.195861473107, 33.361186981201 35.200069745058, 33.360843658447 35.201752992791, 33.365650177002 35.202875138566, 33.369770050049 35.208766149504, 33.37423324585 35.205119383601, 33.375606536865 35.209327175875, 33.381443023682 35.209327175875, 33.385219573975 35.210168708164, 33.391742706299 35.207644085131, 33.397579193115 35.205680435169, 33.406848907471 35.203436205639, 33.406848907471 35.165555479896, 33.403759002686 35.163590812652, 33.400325775146 35.165836142771, 33.396892547607 35.161906774382, 33.39448928833 35.16471348546, 33.386249542236 35.161345420544, 33.384532928467 35.16471348546, 33.381443023682 35.163310142028, 33.375949859619 35.161345420544, 33.373203277588 35.157415835199, 33.369426727295 35.157135143268, 33.365650177002 35.157135143268, 33.361873626709 35.155450971342, 33.356380462646 35.156012365858, 33.354663848877 35.154608872305))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2020 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

119