Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, λιμενικών έργων και έργων προστασίας της παραλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Υπεραστικές Μεταφορές (INTERCITY BUSES)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών (INTERCITY BUSES). Τα δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεματικής Δημόσιων Μεταφορών στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνόχής της Ε.Ε. Η συλλογή περιλαμβάνει:

(α) Αρχείο δεδομένων General Transit Feed Specification (GTFS) (στάσεις, πρόγραμμα, διαδρομές), τα οποία  ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,
(β) Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - SIRI
(γ) Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp
 

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η δημοσίευση των πιο πάνω δεδομένων γίνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω της ιστοσελίδας http://www.motionbuscard.org.cy/

2. Τα δεδομένα αναφορικά τόσο με τις στάσεις όσο και με τις διαδρομές των λεωφορείων αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες να μην αποτυπώνονται στα δεδομένα για κάποιο διάστημα. Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτώνται να είναι επικαιροποιημένα και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτώνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται. 

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/05/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/09/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
89912f5a-b49e-434f-ac94-a6d129823fcb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.796373910504, 35.007934570313 35.796373910504, 35.007934570313 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/05/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αριστοτέλης Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

589