Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διάθεση Νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες νερού που διατέθηκαν από τα κυβερνητικά υδατικά έργα για σκοπούς: * Ύδρευσης * Άρδευσης * Εμπλουτισμο

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/10/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a487bd54-67fb-4ea3-b335-4018112692e7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.846204289522, 34.837646484375 35.846204289522, 34.837646484375 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1991 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

240