Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διάθεση Νερού για Άρδευση ανά Έτος (Πηγές Άρδευσης)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για άρδευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/10/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
398c44f3-197d-4dd6-8119-851cc642470e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.828391433924, 34.991455078125 35.828391433924, 34.991455078125 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1991 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

300