Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διάθεση Νερού για Ύδρευση ανά Έτος (Πηγές Ύδρευσης)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για ύδρευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, αφαλάτωση, μεταφορά από εξωτερικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/10/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/10/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7d79b7a0-874c-49e3-80f3-dd42300c07fd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.766967773438 34.366960909265, 31.766967773438 35.876532601369, 34.920043945313 35.876532601369, 34.920043945313 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1991 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

205