Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Έρευνα 2013)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, 2013. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

  1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
  2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
  3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
  4. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ KΑΤΟΧΟΥ, 2013
  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
  6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ KAI ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
  7. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, 2013
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
cb0f2cb8-3ec4-4dc3-8c39-4e45a0b077fd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.394162127477, 31.832885742188 35.751806320311, 35.029907226563 35.751806320311, 35.029907226563 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Αλεξάντρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

51