Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διαγραφές Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Υλικών και Αξιών

Σύνολο ψήφων: 0

Δημοσίευση διαγραφών από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Υλικών και Αξιών, σύμφωνα με τον Νόμο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του περί Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014.

Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) διαγραφές πάνω των 1000 ευρώ και (β) διαγραφές κάτω των 1000 ευρώ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c837983a-5b1a-4e2b-b420-a4321a474166
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.412291363453, 31.810913085938 35.840916515454, 34.974975585938 35.840916515454, 34.974975585938 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λεύκος Παπαδόπουλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

125