Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διαμονή / Ξενοδοχεία του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα ξενοδοχεία και τους χώρους διαμονής εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε ξενοδοχείο / χώρο διαμονής περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
27/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8aedf88b-2e4a-4558-8860-cfeeaf72db97
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((393.34299087524 35.167239442616, 393.34093093872 35.170326617036, 393.34161758423 35.172291121551, 393.34161758423 35.175097474235, 393.33646774292 35.176781239347, 393.343334198 35.182674142598, 393.35054397583 35.181271109147, 393.3522605896 35.191372409389, 393.35809707642 35.191652983139, 393.35809707642 35.197825360482, 393.36153030396 35.199789200377, 393.36050033569 35.201472453925, 393.36462020874 35.202875138566, 393.36599349976 35.20539990987, 393.36977005005 35.208766149504, 393.3738899231 35.203997268836, 393.37732315063 35.206522005253, 393.37526321411 35.209327175875, 393.38041305542 35.208205119256, 393.38315963745 35.210729724844, 393.38830947876 35.210168708164, 393.39860916138 35.20539990987, 393.40753555298 35.202594603576, 393.40719223022 35.164994151241, 393.40307235718 35.163029470436, 393.4006690979 35.164994151241, 393.39826583862 35.162187449848, 393.39311599731 35.163310142028, 393.38624954224 35.160784062831, 393.38384628296 35.163871482307, 393.38006973267 35.161626097947, 393.37526321411 35.160784062831, 393.3745765686 35.157135143268, 393.37114334106 35.1565737565, 393.365650177 35.15853859324, 393.36221694946 35.1565737565, 393.35397720337 35.154889572952, 393.35294723511 35.156293061663, 393.34642410278 35.152363232259, 393.34470748901 35.161064742172, 393.34951400757 35.163871482307))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

70