Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διασωθέντες από Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα διασωθέντα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία άτομα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2012 και εντεύθεν.

ΠεδίοΤιμή
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/04/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5dc59609-726b-498e-8cbf-8e93d51bd894
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.734008789063 34.357891873211, 31.734008789063 35.733972291267, 34.963989257813 35.733972291267, 34.963989257813 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2012 - 22:00 to 31/12/2019 - 22:00
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

122