Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διδακτικό Προσωπικό ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμοί διδακτικού προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατηγορία εκαπιδευτικού ιδρύματος (δημόσιο/ιδιωτικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από 1985/86 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9b98b084-664d-4e91-9e6d-8bb067fa7dc1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.35420729696, 31.893310546875 35.721430347681, 34.947509765625 35.721430347681, 34.947509765625 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/08/1985
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου, Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

15