Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διεθνείς Αιτήσεις για Εμπορικά Σήματα με Βάση το Σύστημα της Μαδρίτης

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τις διεθνείς αιτήσεις για εμπορικά σήματα που λήφθηκαν με βάση το σύστημα της Μαδρίτης, με την Κύπρο ως χώρα προσδιοριμού. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν και σε αυτά περιλαμβάνονται:

(α) Έτος
(β) Αριθμός Αιτήσεων
(γ) Αριθμός Κλάσεων
(δ) Σημειώσεις

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
f1b3fb6d-abec-44cb-a1ee-3d8bfab18a71
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.085571289063 34.348821855701, 32.085571289063 35.733972291267, 34.799194335938 35.733972291267, 34.799194335938 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2003 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τρύφωνας Τρύφωνος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

124