Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (Τριμηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις διεθνείς οδικές μεταφορές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, καλύπτουν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν, και διατίθενται σε ξεχωριστό αρχείο κατά τρίμηνο. Τα στατιστικά περιλαμβάνονται σε 4 συνολικά πίνακες:

  1. Διεθνείς οδικές μεταφορές κατά συνολικό βάρος οχήματος και τύπο μεταφοράς
  2. Χιλιόμετρα που διανύθηκαν στις Διεθνείς οδικές μεταφορές κατά τύπο μεταφοράς
  3. Χιλιόμετρα που διανύθηκαν στις Διεθνείς οδικές μεταφορές κατά τύπο οχήματος και τύπο μεταφοράς
  4. Διεθνείς οδικές μεταφορές κατά τύπο μεταφοράς και είδος προϊόντων
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
270940d9-c505-4edf-84df-a18d1e1737db
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.424280985014, 31.964721679688 35.772514831921, 34.854125976563 35.772514831921, 34.854125976563 34.424280985014))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Καλομοίρα Φράγκου, Άντρη Μηλιδώνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

17