Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας και δαπάνη ανεργιακού επιδόματος κατά μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας και τη δαπάνη του ανεργιακού επιδόματος κατά μήνα. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν την περίοδο από το 2011 και μετά.

Σημειώσεις: Το ποσό πληρωμής αφορά τη μηνιαία δαπάνη του επιδόματος ανεργίας και όχι το ποσό που καταβλήθηκε στα πιο πάνω άτομα, για τους πιο κάτω λόγους: (α) Οι δικαιούχοι δεν πληρώνονται απαραίτητα τον αντίστοιχο μήνα αναφοράς και (β) μέρος του ποσού αφορά αναδρομικές πληρωμές.

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
c13c8471-e38e-426f-8f04-2daf47d90499
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.156982421875 34.426735285678, 32.156982421875 35.77492887569, 34.881591796875 35.77492887569, 34.881591796875 34.426735285678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

327