Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δικαιούχοι Επιδόματος Ανεργίας Κατά Μήνα και Κοινότητα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας κατά μήνα και κοινότητα. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά.

Σημείωση:  Στον αριθμό των Αλλοδαπών και Κοινοτικών πιθανώς να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και προέρχονται από τρίτες χώρες ή χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίστοιχα

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
24863119-c5ca-46f8-a210-b2590722fa87
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.372345185002, 31.783447265625 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

165