Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διοικητικές Eνότητες - Administrative Units (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που αφορούν στα Διοικητικά Όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολυγωνική μορφή. Η διοικητική διαίρεση αφορά τα εξής επίπεδα:

  1. Επαρχίες
  2. Δήμοι/Κοινότητες
  3. Ενορίες
  4. Περίγραμμα

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα:

Administrative boundary (0)
Administrative boundary 4th Order (1)
Administrative boundary 3rd Order (2)
Administrative boundary 2nd Order (3)
Administrative boundary 1st Order (4)
Administrative unit (5)
Administrative unit 4th Order (6)
Administrative unit 3rd Order (7)
Administrative unit 2nd Order (8)
Administrative unit 1st Order (9)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
695b819f-1783-4327-9b78-d2c46f18146d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.44485746154, 31.959228515625 35.757100028555, 34.925537109375 35.757100028555, 34.925537109375 34.44485746154))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

618