Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση κατά έτος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και είδος διορισμού

Σύνολο ψήφων: 0

Διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση κατά έτος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και είδος διορισμού

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/05/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/03/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4a668173-0b26-4b28-897a-6713a0da657d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.063598632813 34.51198854502, 32.063598632813 35.787518145367, 34.700317382813 35.787518145367, 34.700317382813 34.51198854502))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2017 to 31/08/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέου Μαρία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

392