Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - Στατιστικά Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:

  • Έτος
  • Εθνικές Αιτήσεις
  • Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων
  • Μεταφράσεις Αξιώσεων Ευρ. Διπλ.
  • Ευρωπαϊκές Αιτήσεις
  • Διεθνείς Αιτήσεις
  • Ανανεώσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
  • Σημειώσεις
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
6a31667b-0728-48b5-a1ab-8566eaa91e6d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.466655495193, 31.909790039063 35.832009993904, 34.898071289063 35.832009993904, 34.898071289063 34.466655495193))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τρύφωνας Τρύφωνος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

178