Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις δραστηειότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
27/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα
Ετήσια
Αναγνωριστικό
8eeba284-5480-46bb-8d6c-56e03b288889
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.997680664063 34.43947785076, 31.997680664063 35.742889805183, 34.876098632813 35.742889805183, 34.876098632813 34.43947785076))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2010 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public