Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Σύνολο ψήφων: 0

Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων
Ανάλυση τιμών καυσίμων
Σύγκριση τιμών Κύπρου και ΕΕ
Τα δελτία εκδίδονται σε μορφή PDF

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/03/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εβδομαδιαία
Αναγνωριστικό
1773069e-8b39-4f94-8b38-1bfddbbbb80c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.723022460938 34.448538048272, 31.723022460938 35.832009993904, 34.996948242188 35.832009993904, 34.996948242188 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
26/04/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Καραμανής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

299