Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων και χρονοσειρών που αφορούν τους εγγεγραμμένους άνεργους. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από το 2002 και εντεύθεν, και περιλαμβάνουν χρονοσειρές, καθώς και ετήσια στοιχεία. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:

Α. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Α1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ)
Β1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE rev.2)
Β2. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ISCO 1988)
Β3. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
Β4. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
Β5. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Β6. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Β7. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΤΗΣΙΑ)
Γ1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE rev.2)
Γ2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ISCO 1988)
Γ3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
Γ4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
0de54069-4f05-4488-8f7d-b3b621741331
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.003173828125 34.390479146446, 32.003173828125 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ελένη Χριστοδουλίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

83