Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγγραφές Εταιρειών στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εγγραφές εταιρειών στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:

  • Έτος
  • Σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών
  • Νέες εγγραφές εταιρειών
  • Αιτήσεις για έγκριση ονομάτων
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3fe1cabc-9fc4-469f-b2c4-c93fc7d8110b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.081668446984, 31.827392578125 35.810574579203, 35.013427734375 35.810574579203, 35.013427734375 34.081668446984))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000 to 31/12/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τρύφωνας Τρύφωνος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

540