Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων από άλλα κράτη προς την Κύπρο και αντίστροφα και την επιβολή και είσπραξη εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγγραφές στο Τελωνειακό Μητρώο (Άδειες σε ισχύ ανά έτος)

Σύνολο ψήφων: 0

Εγγραφές στο Τελωνειακό Μητρώο. Άδειες σε ισχύ κατ΄ έτος. Περιλαβάνει τα πιο κάτω στατιστικά:

(α) Αριθμό εγγεγραμμένων στο τελωνειακό μητρώο προσώπων,

(β) Αριθμό αδειών απλουστευμένων διαδικασιών,

(γ) Αριθμό αδειών καθεστώτων τελειοποίησης,

(δ) Αριθμό αδειών αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης,

(ε) Αριθμό φορολογικών αποθηκών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d3cc3d0d-a459-43f8-b765-3bf1d413cec7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.315462392507, 31.701049804688 35.94169471258, 35.051879882813 35.94169471258, 35.051879882813 34.315462392507))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συμώνη Ζίζιρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

371