Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκαταστάσεις Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος - Μόνιμες Δειγματοληπτικές Επιφάνειες Οικοτόπων

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει μόνιμα σημεία δειγματοληψιών, όπου γίνονται καταγραφές οικοτόπων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
f0b4394b-54c8-4e32-9df1-3ec86cf4d844
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.91162106581 34.227699943873, 31.91162106581 35.793310688352, 35.020751925185 35.793310688352, 35.020751925185 34.227699943873))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/05/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

34