Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκαταστάσεις Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που αφορούν:

1. Δίκτυο σταθμών ποιοτικής παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων της Κύπρου όπως αυτό καθορίστηκε με βάση την Ευρωπαική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/EC.
2. Σημεία Παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας επιφανειακών νερών - (ΟΠΥ) ποταμοί.
3. Σημεία Παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών νερών - (ΟΠΥ) - Φυσικές Λίμνες.
4. Σημεία Παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών νερών - (ΟΠΥ) - Φράγματα
5. Λεκάνη Απορροής (ΟΠΥ)

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω της συλλογής δεδομένων "Εγκαταστάσεις Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος" στη βάση της Οδηγίας INSPIRE. Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resource EF_EnvironmentalFacilities Directory (gml). Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_Groundwater_monitoring_stations (0)
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_ImpRivMonSt (1)
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_NatLakeMonSt (2)
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_River_monitoring_stations (3)
EF.EnvironmentalMonitoringProgrammes_River_Basin_District (6)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
16/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
4cd6c58e-2664-45b1-aeb3-b9e7603f8e88
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.43947785076, 31.843872070313 35.814193951437, 35.073852539063 35.814193951437, 35.073852539063 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

299