Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκαταστάσεις Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος που αφορούν:

1. Την κατανομή των οικοτόπων στην Κύπρο.
2. Την κατανομή των θηλαστικών στην Κύπρο.

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω της συλλογής δεδομένων "Εγκαταστάσεις Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος" στη βάση της Οδηγίας INSPIRE. Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resource *EF_EnvironmentalFacilities Directory (gml)*. Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_Habitat_PMS (4)
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities_Cymammals (5)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
16/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
9ca37f12-d129-43ce-b9b8-420ec7e3c8c8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.412291363453, 31.701049804688 35.832009993904, 34.942016601563 35.832009993904, 34.942016601563 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

101