Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκεκριμένα Εργαστήρια Παραγωγής Κρεατοπαρασκευασμάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Εγκεκριμένα Εργαστήρια Παραγωγής Κρεατοπαρασκευασμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας N 150 (I)/2003 και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθ. 178/2002, (ΕΚ) Αριθ. 852/2004, (ΕΚ) Αριθ. 853/2004, (ΕΚ) Αριθ. 854/2004, (ΕΚ) Αριθ. 882/2004, (ΕΚ) Αριθ. 2073/2005, (ΕΚ) Αριθ. 2074/2005, (ΕΚ) Αριθ. 2076/2005, (EK) Αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) Αριθ. 1169/2011.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
fd7197a4-125d-4155-ab42-6cdfaee6ee62
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.457597263123, 32.008666992188 35.796373910504, 34.832153320313 35.796373910504, 34.832153320313 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
06/09/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αρετή Πυλαρινού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

129