Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία του κράτους για εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Αποστολή του Τμήματος είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Τμήματος Φορολογίας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εγκεκριμένων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Τμήματος Φορολογίας, Περιλαμβάνει:

  • Όνομα Ιδρύματος
  • Ημερομηνία έγκρισης Υπουργικού Συμβουλίου
  • Αριθμός εγκυκλίου Τμήματος Φορολογίας
  • Ημερομηνία εγκυκλίου Τμήματος Φορολογίας
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
9169769d-d236-49f5-a3ba-de643ad1515c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.448538048272, 31.909790039063 35.778549871932, 34.832153320313 35.778549871932, 34.832153320313 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/08/1977
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2559