Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εγκεκριμένες Ψυκτικές Αποθήκες Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Εγκεκριμένων Ψυκτικών Αποθηκών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας N 150 (I)/2003 και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθ. 178/2002, (ΕΚ) Αριθ. 852/2004, (ΕΚ) Αριθ. 853/2004, (ΕΚ) Αριθ. 854/2004, (ΕΚ) Αριθ. 882/2004, (ΕΚ) Αριθ. 2073/2005, (ΕΚ) Αριθ. 2074/2005, (ΕΚ) Αριθ. 2076/2005, (EK) Αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) Αριθ. 1169/2011.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

1. Serial No.

2. Approval No.

3. Name of Establishment

4. Address

5. Postal Address (if other than address)

6. Region

7. Phone No. 1

8. Phone No. 2

9. Fax No.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
7a233204-97e5-4357-ad41-97287e014c3e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.734008789063 34.412291363453, 31.734008789063 35.805284430728, 34.876098632813 35.805284430728, 34.876098632813 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/07/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Παπαλαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

112