Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εθνικές Οδικές Μεταφορές (Τριμηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εθνικές οδικές μεταφορές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, καλύπτουν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν, και διατίθενται σε ξεχωριστό αρχείο κατά τρίμηνο. Τα στατιστικά περιλαμβάνονται σε 4 συνολικά πίνακες:

  1. Εθνικές οδικές μεταφορές κατά ωφέλιμο βάρος οχήματος και τύπο μεταφοράς
  2. Χιλιόμετρα που διανύθηκαν στις Εθνικές οδικές μεταφορές κατά τύπο μεταφοράς
  3. Χιλιόμετρα που διανύθηκαν στις Εθνικές οδικές μεταφορές κατά τύπο οχήματος και τύπο μεταφοράς
  4. Εθνικές οδικές μεταφορές κατά τύπο μεταφοράς και είδος προϊόντων
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
f374c1bf-7c5a-4fe1-96b5-af2a8522ffbb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.433342830258, 31.931762695313 35.78142802741, 34.898071289063 35.78142802741, 34.898071289063 34.433342830258))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Καλομοίρα Φράγκου, Άντρη Μηλιδώνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

21