Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου του Εφόρου είναι η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εθνικό ποσο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον τομέα της Αλιείας

Σύνολο ψήφων: 0

Εθνικό ποσο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ea09b08a-9b43-4e5f-8114-04e022c5edac
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.069091880694 34.439383422446, 32.069091880694 35.710094493602, 34.822998018935 35.710094493602, 34.822998018935 34.439383422446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ιωαννίκιος Φάκας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

64