Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου του Εφόρου είναι η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εθνικό ποσο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον τομέα της Γεωργίας

Σύνολο ψήφων: 0

Εθνικό ποσο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Γεωργίας. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0f2d43ce-d4be-415d-b5a6-eee458bcc9b0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.04345700331 34.236783046063, 32.04345700331 35.695225250873, 34.98779294081 35.695225250873, 34.98779294081 34.236783046063))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ιωαννίκιος Φάκας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

90