Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία του κράτους για εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Αποστολή του Τμήματος είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας

Σύνολο ψήφων: 0

Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας ανα κατηγορία φόρολογίας/τελών. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και και αφορούν την περίοδο από το 2013 κια εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
48c9418c-d4c6-4ac7-81ee-e2d231c64a61
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.312531973516, 31.810913085938 35.823102472531, 34.996948242188 35.823102472531, 34.996948242188 34.312531973516))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άννα Φαντάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

150